TUẦN 6 (12/10 - 16/10)

TUẦN

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

PHÂN CÔNG

 

Tuần 6

12 – 17/10

Thứ 2, 12/10

SHĐT: Kiện toàn nề nếp KL, HT, VS; Quy chế KT giữa kỳ I

9h00: Họp giao ban Lãnh đạo

GVCN

Theo thành phần

 

Thứ 3, 13/10

Sở KT công tác CCHC

Các bộ phận

 

Thứ 4, 14/10

Phòng KHTC Quận KT chi nhánh cty M.Phương

 

Thứ 5, 15/10

 

Thứ 6, 16/10

14h30: Họp BĐD PHHS

 

Thứ 7, 17/10

BD HSG, sinh hoạt các CLB

 

Văn bản:

-

Trọng tâm:

- Hoàn tất Kế hoạch năm học, đóng cuốn

- Duyệt KH BDHSG

- Duyệt KH CLB

- Hoàn chỉnh Văn kiện HN CBCCVC

- Ký HĐ căn tin, giữ xe, AVBN

- Điều chỉnh nội dung XHH GD

TUẦN 6 (12/10 - 16/10)

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Địa chỉ: 595 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM         Tel: 028.38750022         Email: c3anlac.tphcm@moet.edu.vn

© Copyright 2020 Trường THPT An Lạc  - All Rights Reserved

Thiết kế website Webso.vn