TUẦN 5 (05/10 - 09/10)

TUẦN

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

PHÂN CÔNG

Tuần 5

05 – 10/10

Thứ 2, 05/10

SHĐT: Sinh hoạt hướng nghiệp (Báo GD)

9h00: Họp giao ban Lãnh đạo

Gởi Dự thảo Văn kiện HN CBCCVC và thư mời

Ban GDHN

Theo thành phần

Cô Hiền

Thứ 3, 06/10

8h00: Bồi dưỡng nghiệp vụ KT-GS (Quận ủy)

8h30: Tập huấn trực tuyến trên phần mềm Smartlms CT GDPT 2018 (THPT MĐC)

Cấp ủy

HT, PHT, T.Phúc

Thứ 4, 07/10

13h00: Tiếp Thanh tra Sở

BGH, CT CĐ, KT

Thứ 5, 08/10

13h30: Tập huấn ATTP (THPT MĐC)

Thầy Xuân

Thứ 6, 09/10

Tổng hợp ý kiến đóng góp

14h00: Họp công tác tổ chức HN CBCCVC

Cô Hiền

Thứ 7, 10/10

7g30: HN CBCCVC

CB, GV, NV

Văn bản:

-

Trọng tâm, phân công:

- Chuẩn bị văn kiện Hội nghị CBCCVC.

- Phân công tổ chức HN CBCCVC

- Các Tổ họp góp ý văn kiện HN CBCCVC.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp

- Duyệt KH CLB

- Về KT VSANTP

- Về công văn của Sở KHĐT

TUẦN 5 (05/10 - 09/10)

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Địa chỉ: 595 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM         Tel: 028.38750022         Email: c3anlac.tphcm@moet.edu.vn

© Copyright 2020 Trường THPT An Lạc  - All Rights Reserved

Thiết kế website Webso.vn